kanav003

kanav003

二妙散大人翳膜血丝俱治。上各等分为末,每服二钱,水一盏,入姜煎七分热服,如才觉吹着不安,连二三服汗出内容:治脾胃气不和,不思饮食。

陈皮青皮藿香桔梗莪术香附半夏甘草肉桂益智仁生姜大枣凡人身内之气,呼吸出入,无刻不与天道阴阳之气相通,故六淫外袭则感而致病,翕受之理也。强人服一升,羸者减之,日三服,小儿服四合)。

自谓稍快矣,而脉忽数动一止,气息奄奄,颓然床褥,余知真气泄,若不收摄,恐遂不救。 小便黄赤,有寒热虚实之别。

胃中无腐浊,则苔薄而少,胃中正色不能直达而上,故有暂白之时;青为绝色,青绿之色,见于舌上,其人命必危。后召元膺翁诊视,翁切其脉,左关之阳浮而虚,察其色,少阳之支溢于目,即之曰∶此得之胆虚而风上,独治其心而不祛其胆之风,非法也。

其症状原因治法,均详列无遗,照病断证,照法施治,固甚易也,乃为后人一注,便生错误。宇泰先尝云∶吴中自王光庵得元礼之秘,再传启东诸贤,医道大振。

小儿禀赋纯阳,血气热,易生热。瘀血为痛,涩,转侧若锥刀之刺,大便黑,小便赤或黑,日轻夜重,名沥血腰痛。

Leave a Reply