VOL.209嫩模雯雯Vivi私房床上白色高叉连体衣秀完美曲线诱惑[50P]_雯雯Vivi_嗲囡囡

VOL.209嫩模雯雯Vivi私房床上白色高叉连体衣秀完美曲线诱惑[50P]_雯雯Vivi_嗲囡囡

经闭不通,经来腹痛。保幼大全》治疮,用雪水,以雪水须预藏,故注云∶“无雪水,用新水”。

尚有荸荠粉,商品称马蹄粉,详见附录中。口内之疮频发,常用颇有效益。

按虚弱人服之,气浅难布息。发明白石英入手太阴、足阳明气分,肺痈溃久,痿痹不起者宜之。

丹溪云∶“产后勿用芍药,恐酸寒伐生生之气。 六畜食一合当时死,人亦然。

其味大苦大寒,脾胃所苦。亦治久痢、咽中哽骨。

内容:味微辛,性平,无毒。内容:味辛,性温,入胃、大肠二经。

Leave a Reply