No.251媛媛《欠你的宠爱》写真集[39P]_媛媛_爱尤物

No.251媛媛《欠你的宠爱》写真集[39P]_媛媛_爱尤物

用药者可不知药有定性、气随人异之说,而先辨别其脏性乎?水库之事有九∶一曰具,具者庀其物也,二曰剂,剂所以为之和也,三曰凿,凿所以为之容也,四曰筑,筑所以为之地也,五曰涂,涂所以为之固也,六曰盖,盖所以为之幂也,七曰注,注所以为之积也;八曰挹,挹所以受其用也;九曰修,修药字从草,故神农辨药之书曰《本草经》,则本草宜以草部居先。

 余在新场镇闵家,一仆妇因食梨藕生冷,一时喉闭锁定,不能出声,不知痛痒,手足冰冷,面色白而青,脉息沉伏,药不能进,余以前法治之而愈。 此解真得其要者,故录之以释诸家之惑。

养老者宜知之,不但为煎药所珍也。又有海镜,一壳相合甚圆,肉亦莹洁,有红蟹子居其腹为取食,一名石镜,其腹小蟹曰蚌孥。

产后则恶露之多少,腹块之有无,首宜究诘,然胎产诸证,笔难尽罄,总宜审问详明,处方灵活,不可稍有执滞,庶不误人。吴又可混同论治,未免粗疏,且不知暑热亦能成疫。

迨其病成,徒药无补,为人父母者,如得其情,可不哀矜而早为之所乎?【注】凡一切鬼魇暴绝,当灸奇穴。

望气之法,旷野则可,城邑之中,室居之侧,气不可见。 解蟹毒生姜汁或藕汁、芦根汁灌之。

Leave a Reply