dota2博彩

dota2博彩

而膀胱之水,思欲救母乃不肯下泄,而上与风火相斗。倘于补水之中,少加风药,则于补水添精,反多牵制,而不能奏功矣。

菖蒲引肾气而上通,火得路而上达,又何有阻抑之虞乎。起居失节,则胃中劳伤,不生气而生痰。

一剂而湿去,二剂而风寒亦散也。 况柴胡原足以舒少阳之气,而茯苓、甘草、半夏、陈皮之类,更能调和于阳明、少阳之间,邪无党援,安得而不破哉。

方中又加天花粉者,以谵语必带痰气,天花粉善消膈中之痰,而复无增热之虑,入于青蒿、桂枝、麻黄之内,通上达下,消痰而即消邪也。折腰之痛,内伤肾脏,而非外伤阴血,活血之药不能入于肾之中,皆不可用,而必须独补肾也。

倘徒施灸法而不用汤剂、或用参、附而不多加分两,皆无识而害之,兼财力不足而不能救也。况玄参、生地、丹皮虽泻心包而亦是补心之剂,自然拨乱为安,化奸为忠也。

不可作有余之火治之。一剂头痛止,二剂身热解,三剂斑散,狂躁皆安,四剂全愈。

Leave a Reply