Vol.204黑色露背连身裙妩媚诱惑写真[26P]_奶瓶土肥圆_尤蜜荟

Vol.204黑色露背连身裙妩媚诱惑写真[26P]_奶瓶土肥圆_尤蜜荟

竿粗如箭,四面有叶如鸡距,又似柳叶,青色,近茎处微紫,茎端碧白。 时珍曰∶处处有之。

叶高三寸便剪,剪忌日中。久食则积温成热,辛散太盛,耗人真元,肝木受病,昏人眼目,发人疮痔,而《别录》谓其能明耳目者,盖知暂时之快,而不知积久之害也。

与火同性,得火即燃,同乎焰消。与蔓荆相类,梗长叶不光者为芜菁,梗短叶阔浓而肥腴者为菘。

其细者如卵,生于魁旁,食之尤美。风热牙痛∶芸苔子、白芥子、角茴香等分,为末。

 颖曰∶多食,动风气,滞脏腑,令人胃中闷满,伤脾。《诗》云∶谁谓荼苦,其甘如时珍曰∶荠有大、小数种。

然目中不可着一尘,而此子可纳三、五颗目昏浮翳∶兰香子每用七个,睡时水煎服之,久久有效也。腹冷气起∶白芥子一升。

Leave a Reply